Promień • Wystawa Fotograficzna

reportaż Małgorzata Osowiecka • powrót